662-126-130, 662-126-088

Regulamin

Gra dla osób pełnoletnich
Jeśli nie to musisz postarać się o pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
To podstawowy warunek.

Głównie uczestników gry dzielimy na dwie grupy.

 

Każdy z was przejdzie niezbędne przeszkolenie w zakresie obsługi markera paintballowego.

Zapoznamy was również z zasadami gry i bezpieczeństwa.

 

Trafiony odpada i czeka do zakończenia obecnego scenariusza.
Po rozstrzygnięciu danej gry trafiony zawodnik znowu rozpoczyna zabawę ( jeśli jest się trafionym na samym początku scenariusza maksymalny czas oczekiwania na ponowne wejście na pole to 10 minut )
Rzogrywamy wiele scenariuszy bawimy się tak długo aż uczestnikom zabraknie kulek z farbą ( zabawa nie ma limitu czasowego )
Scenariusz rozpoczynamy po sygnale sędziego.

Marker paintballowy zasilany jest butlą sprężonego powietrza.

Kulka zawiera w sobie organiczną ciecz barwną w cienkiej powłoce żelatynowej. Warto dodać, że barwniki są łatwo zmywalne z odzieży, a pozostawione w naturalnym srodowisku ulegają biodegradacji. Kulka trafiając w gracza rozbija się znacząc go farbą. Trafiony zawodnik podnosi do góry rękę z markerem i udaje się na miejsce wyznaczone przez organizatora. W czasie całej zabawy organizujemy tyle scenariuszy na ile mają ochotę zawodnicy uczestniczący w zabawie.

Paintball to zabawa dla tych, którzy lubią przebywać na świeżym powietrzu i cenią sobie niekonwencjonalną rozrywkę.
Rozwija zmysły i kondycję fizyczną poprzez wymuszony ruch.

1. Gra Paintball polega na wyeliminowaniu członków drużyny przeciwnej, za pomocą kulek z farbą spożywczą w żelatynowej skorupce, wystrzeliwanych z markera, zasilanym sprężonym powietrzem HP .

2. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą grać.

3. Strzelanie z markerów może odbywać się tylko i wyłącznie na terenie do tego przeznaczonym w obecności obsługi.

4. W przypadku używania własnego markera prędkość nie może przekroczyć 280 fps.

5. W grze mogą brać udział osoby od 18 roku życia, osoby młodsze(min. 15lat) za pisemną zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.

6. Zabrania się zdejmowania maski w czasie gry oraz na terenie rozgrywki, w którym rozgrywana jest gra. Jeśli gracz zostanie wyeliminowany lub chce zejść z terenu gry z innej przyczyny, zobowiązany jest unieść rękę w górę, zabezpieczyć marker i skierować lufę do ziemi.

7. Poza polem do gry, marker musi być zabezpieczony, a lufa skierowana ku ziemi i nie wolno celować do innych zawodników.

8. Zabrania się strzelać do przeciwnika z odległości niebezpiecznej (poniżej 3 metrów) oraz strzelania w plecy zawodnika, w tym przypadku zawodnik powinien klepnąć drugiego zawodnika w ramie informując go że dostał. W maskę nie wolno strzelać z odległości poniżej 1m

9. Nie wolno celowo strzelać do osób postronnych (np. sędziego, fotografów, widzów itp).

10. Jeśli gracz postanowi zdjąć maskę podczas rozgrywki, trzeba bezwzględnie przerwać strzelanie i powiadomić obsługę, taka osoba jest automatycznie usuwana z gry.

11. Nie wolno demontować ani samemu regulować broni(wypożyczonej), tylko zgłosić się do obsługi.

12. Jeśli gracz, z własnej winy uszkodzi sprzęt (wypożyczony), na skutek niewłaściwego stosowania(rzucanie ,nieuważne bieganie), poniesie koszty związane z serwisem.

13. Zawodnik, który chce zejść z pola gry z jakiegokolwiek powodu np. (zacięcia się markera, chce uzupełnić kulki lub źle się poczuł) daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany.

14. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.

15. Uczestnik gry potwierdza znajomość powyższych przepisów oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

16. Używanie własnych kulek jest dozwolone po wcześniejszym zaakceptowaniu przez organizatora dotyczy osób z własnym sprzętem.

17. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
• własnej deklaracji o rezygnacji z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta,
• nie przestrzegania regulaminu.
• brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

18. Zdjęcie maski na terenie rozgrywki podczas gry grozi kalectwem lub eliminacja permanentna z gry bez możliwości ponownego wejścia.

19. Przebywanie z markerem, bez zatyczki w lufie poza terenem gry (np. strefa bezpieczna,) jest zabronione, pierwsze upomnienie(pauza na 1 rozgrywkę), kolejne upomnienie grozi eliminacją permanentną z gry bez możliwości ponownego wejścia do gry.

20. Podczas zagrożenia pożarowego, bądź innego zdarzenia losowego, uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń organizatora.

21. Na całym obiekcie nie wolno zbierać kulek oraz ich używać , grozi to kalectwem osób grających lub uszkodzeniem sprzętu.


22. Zabrania się rzucania oraz podpalania materiałów wybuchowych oraz pirotechniki na hali bez wiedzy obsługi, oraz bez jej zgody.

23. Nie wolno pod żadnym pozorem ładować butli HP z butli matki, bez obsługi.

24. Po każdej rozgrywce należy przetrzeć sprzęt oraz kombinezon ze "splatów".

25. Zakaz przesuwania oraz demontowania przeszkód.

Jeśli gracz nie będzie stosował się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, może zostać usunięty z pola gry, bez możliwości zwrotu wpłaty.

 
 

 

 

 


Organizujemy:

urodziny
wieczory kawalerskie
imprezy firmowe
wieczory panieńskie